Програмування мовою С++. Base Level

Програмування мовою С++. Base Level

Перший практичний курс із програмування в навчальній програмі центру “Робот.ОН”, який викладають практики з кількарічним досвідом розробки програмного забезпечення.
C++ — мова програмування високого рівня з підтримкою кількох парадигм програмування: об’єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної.
Базується на мові програмування С. Вперше описана стандартом ISO/IEC 14882:1998, найбільш актуальним же є стандарт ISO/IEC 14882:2014.[3]
У 1990-х роках С++ стала однією з найуживаніших мов програмування загального призначення.
Мову використовують для системного програмування, розробки програмного забезпечення, написання драйверів, потужних серверних та клієнтських програм, а також для розробки розважальних програм, наприклад, відеоігор. С++ суттєво вплинула на інші популярні сьогодні мови програмування: С# та Java.

Програма курсу:
Встановлення IDE Microsoft Visual Studio, отримання ліцензії, завантаження компіляторів та налаштування середовища програмування.
Основні функції налагоджувача, поступове виконання програми, робота з консоллю, підключення української/російської мови в консолі (кодування 1251).
Типи даних, перетворення типів даних, глобальні та локальні змінні, оголошення та присвоєння.
Робота з простором імен std, оператори cin/cout/endl.
Оператори в С++, робота з заготовочним файлом math.h.
Форматування коду, читабельність та дружність коду.
Цикли, оператори переривання.
Масиви, динамічний розподіл пам’яті, покажчик.
Функції, типи функцій, аргументи функцій, оператор return.
Умовні оператори (розгалуження), логічні оператори.
Прототипи функції, попереднє оголошення.
Робота з заготовочними файлами.
Перерахований тип.
Робота з рядками.
Класи, специфікатори доступу, конструктор/деструктор, наслідування, дружні функції.
Створення просторів імен.
Оператор switch.
Генерація випадкових значень, завдання діапазону, генерація незалежних випадкових чисел.
Структури даних: Стек, Список, Черга, Куча, Дерево
Алгоритми сортування даних, оптимізація та вибір найефективнішого.